İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 40 / Ocak-Mart 2016Bayern Radyo-Televizyonu’nun
Sığınmacılara
Büyük Hizmeti!    Binlerce, on binlerce ve hatta yüz binlerce değil, bir milyonu aşkın insan Almanya’ya sığınma talebiyle geldi.
    Böylesine yoğun bir sığınmacı akını karşısında Almanya’nın (ve Merkel hükümetinin) sıkışmışlığı yanında, pek çok gönüllü kuruluş sığınmacılara yardımcı olmak için seferber oldular.
    İşte bu gönüllü yardımlardan birisi de, Bayern Radyo-Televizyonu’nun hazırladığı, İngilizce altyazılı, resimli, “Almanya ve Halkı” başlıklı “rehber”dir.
    “Rehber”, toplam 14 resimli anlatımla sığınmacılara “yararlı” bilgiler vermenin yanında, Almanya’nın bazı özelliklerini ve Almanların tutum ve davranışlarını öğretmeye kalkışıyor.


BR Guide BR Guide
1. Resim:
“Handshake.
Men and women (also among themselves) greet each other or say goodbye with a handshake.”

(“Elsıkışma.
Erkekler ve kadınlar (kendi aralarında da) selamlarken ve ayrılırken birbirlerinin ellerini sıkarlar.”)
    2. Resim:
    “Always look the person you're talking to in the eyes”.

    (“İnsanlar her zaman konuştuğu kişinin gözlerine bakar”.)
BR Guide BR Guide
3. Resim:
“Introduction The way people introduce themselves is the way they like to be addressed. "Herr" (Mr.) or "Frau" (Mrs.) (+ last name) is respectful, ....”

(“Tanışma. İnsanların kendilerini tanıtmaları, onlara hitap etmenin bir yoludur. “Bay” ya da “Bayan” (+soyad) saygı ifadesidir...”) 2. Resim:
    4. Resim:
    “... using the first name as salutation is a sign of familiarity.”

    (“Selamlamada ilk adını kullanmak samimiyet işaretidir”.)
BR Guide BR Guide
5. Resim:
“Conversation
If something is unclear during a conversation, you can ask at any time – this is not impolite.”

(“Konuşma sırasında anlamadığınız bir şey olursa, her zaman soru sorabilirsiniz. Bu nezaketsizlik olarak algılanmaz")
    6. Resim:
    “Respect Women are to be respected, no matter what they wear.
   This also applies
to German men.”
    (“Saygı göstermek Nasıl giyinmiş olurlarsa olsunlar, kadınlara saygı göstermek gerekir. Bu erkekler için de geçerlidir. “)
BR Guide BR Guide
7. Resim:
“Homosexuality In Germany, homosexuals are allowed to show their sexual preference in public.”

(“Eşcinsellik Almanya’da eşcinsellerin cinsel eğilimlerini göstermelerine izin verilir. “)
8. Resim:
“Ask for help People who have a problem can ask other people (also older people) for help friendly and calmly.”

(“Yardım istemek. Sorunu olan kişi, nazikçe ve sakin bir biçimde başkalarından (yaşlılardan da) yardım isteyebilir.”)
BR Guide BR Guide
9. Resim:
“No violence
In Germany, conflicts must not be solved with violence.”

(“Şiddet yok.
Almanya’da anlaşmazlıkla şiddetle çözümlenemez”.)
10. Resim:
“Otherwise, people can get in jail ...”

(“... Aksi halde kişi kendisinin hapishanede bulabilir...”)
BR Guide BR Guide
11. Resim:
“... and have disadvantages in the asylum procedure.”

(“... iltica sürecinde dezavantaja yol açar”.)
12. Resim:
“Solving conflicts
Conflicts can be solved talking to each other or with the aid of others (older people, assistants, wardens).”

(“Anlaşmazlıkların Çözümü
Anlaşmazlıklar ya konuşarak, ya da üçüncü şahısların (yaşlılar, yardımcılar, korumalar) yardımıyla çözülür.
BR Guide BR Guide
13. Resim:
“No hitting
Other parents' children or one's own children must not be hit. This is prohibited in Germany.”

(“Vurmak yok.
Çocukları ya da kendi çocuklarınızı dövemezsiniz Bu Almanya’da yasaktır.”)
14. Resim:
“Police
People who experience violence or massive injustice can file a charge.”

(“Polis.
Şiddete ya da haksızlığa uğrayanlar şikayette bulunabilirler.