İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 42 / Temmuz-Aralık 2016

Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin
Eyalet Parlamentosu Seçimleri 2016

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Parlamentosu Seçimi 2016

2011

2016

2011-2016
Değişim

Seçmen Sayısı

1.373.932

1.328.320

-45.612

Kullanılan Oy

708.111

821.581

113.470

Katılım Oranı

%51,5

%61,9

10,4

2011

%

2016

%

2011-2016
% Değişim

SPD

242.251

35,6

246.395

30,6

-5,0

CDU

156.969

23,0

153.115

19,0

-4,0

Die Linke.

125.528

18,4

106.256

13,2

-5,2

Yeşiller

59.004

8,7

38.836

4,8

-3,9

NPD

40.642

6,0

24.322

3,0

-3,0

FDP

18 943

2,8

24.521

3,0

0,2

AfD

167.852

20,8

20,8


     
     
     

Berlin Eyalet Parlamentosu Seçimi 2016

2011

2016

2011-2016
Değişim

Seçmen Sayısı

2.469.716

2.485.379

15.663

Kullanılan Oy

1.487.487

1.635.169

147.682

Katılım Oranı

%60,2

%65,8

5,6

2011

%

2016

%

2011-2016
% Değişim

SPD

413.332

28,3

352.430

21,6

-6,7

CDU

341.158

23,3

287.997

17,6

-5,7

Die Linke.

171.050

11,7

255.701

15,6

3,9

Yeşiller

257.063

17,6

248.324

15,2

-2,4

Piraten

130.105

8,9

28.332

1,7

-7,2

FDP

26.943

1,8

109.500

6,7

4,9

NPD

31.241

2,1

9.459

0,6

-1,6

AfD

231.492

14,2

14,2


    Almanya’da son yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde AfD’nin yükselişi Pegida milliyetçi hareketinin yükselişiyle eşdeğer gelişmiş görünmektedir. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçim sonuçları bu durumu destekler görünmektedir.
    Genel olarak Almanya’da, kimilerinin “yeni-orta” adını verdikleri orta-sınıfları kapsayan yaklaşık %15’lik bir oy bloğunun 2000’li yıllardan itibaren sürekli kendine uygun bir parti arayışı içinde olduğu gözlenmektedir.
    Alman medyasının “sağ-popülist” olarak tanımladıkları bu parti arayışı, ilk olarak 2001 yılında Schill partisinin (Partei Rechtsstaatlicher Offensive) Hamburg seçimlerinde %19,4 oy almasıyla açığa çıktı. Alman siyasal sisteminin kendi iç uygulamalarıyla Schill partisi kısa sürede küçüldü ve ortadan kayboldu.
    Ardından 2006 yılında eyalet seçimlerinde Piraten (Korsanlar) partisi ortaya çıktı. Piraten’in asıl yükselişi 2011-2012 eyalet seçimlerinde oldu. 2011 Berlin eyalet seçimlerinde %8,9 oy alan Piraten, 2012 yılında Kuzey Ren Vestfalye seçimlerinde %7,8, Saarland’da %7,4 ve Schleswig-Holstein eyaletinde %8,2 oy alarak siyaset dünyasının yeni fenomeni oldu.
    Piraten fenomeni Alman siyaseti tarafından, tıpkı Schill partisinde olduğu gibi, bir dönemin ötesine geçemedi. 2011 Berlin eyalet seçimleriyle parlayan Piraten, yine Berlin’de 2016 seçimleriyle siyaset sahnesinden silindi.
    Şimdi yeni bir fenomen ortaya çıktı.
    Bu yeni fenomen, Alman medyasının açık biçimde “sağ-popülist” parti olarak tanımladığı, milliyetçi ve yabancı düşmanı AfD (Alternatif für Deutschland) oldu. Böylece eyalet parlamento seçimlerinde ortaya çıkan, bir süre parlayan ve ardından yok olup giden “sağ-popülist” partilerin bu en yenisi Almanya’nın gündeminin ilk sırasında yer almaya başladı. Özellikle federal parlamento seçimlerinin gelecek yıl yapılacak olması ve AfD’nin diğer “sağ-popülist” partilere göre daha yüksek oy alması Alman siyasetinin ve Alman medyasının baş konusu haline geldi. Özellikle sayıları bir milyonu aşan Suriyeli sığınmacılar konusunun AfD’nin sağ-popülist söylemlerinin odan noktasında yer alması fenomene bir başka boyut kazandırdı.
    Mecklenburg-Vorpommern eyalet parlamentosu seçimlerinde %20,8 oy almasının ardından, Berlin eyalet parlamentosu seçimlerinde %14,2 oy oranına ulaşması bir kez daha sağ-popülizm söylemi altında ırkçılığın yeniden hortlaması olarak yorumlandı.
    Her ne kadar AfD, Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinde ikinci büyük parti kategorisine yerleşmiş görünse de, ardından yapılan rlin eyalet parlamentosu seçimlerinde %14,2 oyla Yeşiller ve Linke’nin ardından ancak beşinci sıraya yükselebildi. Yine de yeni bir sağ-popülist fenomen olarak siyasette yerini almış görünmektedir.
    Almanya’nın “yeni eyaletleri” denilen eski DDR kesiminden olan Mecklenburg-Vorpommern, hemen hemen tüm “yeni eyaletler”de görülen (ki bu eyaletler Pegida’nın kitlesel tabanını oluşturmaktadır) siyasal arayışın bir parçası durumundadır. Bu açıdan AfD fenomeninde Berlin eyalet parlamentosu seçimleri daha belirleyici görünmektedir.
    Her iki eyaletteki seçimlerde en belirgin olay, bir yanıyla Piraten’in dağılması (bu arada hemen belirtelim ki, her iki eyalette de neo-nazi legal parti NPD kendince önemli oy kaybına uğramıştır), diğer yanıyla seçimlere katılım oranının yüksekliğidir. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seçimlere katılım oranı 10,4 puan artarken, bu oylar büyük ölçüde AfD’ye verilmiştir. Aynı şekilde Berlin eyaletinde seçime katılım oranı 5,6 artmıştır. Bunun büyük oranda AfD’ye gittiğini söylemek çok da doğru görünmemektedir.
    Berlin eyalet seçimlerinde en tipik olan AfD oylarının Piraten ve CDU seçmenlerini kendisine çekmiş olmasıdır. FDP’nin Berlin’de yeniden ve bir kez daha %5 seçim barajını geçmesi de, artan katılım oranının FDP’ye de yaradığını göstermektedir. Diğer bir sonuç ise, SPD’nin 2011 seçimlerine göre kaybettiği oyların Linke’ye kaymış olmasıdır.
    Bugün için AfD’nin kendinden önceki “küçük sağ-popülist” partilerden daha kalıcı olup olmayacağı belirsizdir. Ancak Berlin eyalet parlamentosu seçimleri CDU’nun Suriyeli sığınmacılar nedeniyle bir güç kaybettiğini göstermektedir. Bunun sonucu olarak da, Angela Merkel’in bir kez daha CDU’nun başbakan adayı olup olmaması üzerine bir tartışmanın başlamasıdır.
    Federal parlamento seçimlerine yaklaşık bir yıl kalmışken Alman siyasetinin baş konusu AfD ve CDU olmayı sürdürecek görünmektedir. Bu bir yıllık süreçte AfD’nin diğer “küçük” partiler gibi Alman siyasal sistemi tarafından eritilip eritilemeyeceği bugün için belirsizse de, Suriyeli sığınmacılar ve dolayısıyla Türkiye-Recep Tayyip Erdoğan konusunun seçimlerinin odak noktasında yer alacağını bugünden söyleyebiliriz.