İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 42 / Temmuz-Aralık 2016

Allah'a borç
vermek ister misiniz?
Diyanet İşleri Başkanlığı yeni inşa etmek istediği "Din eğitimi Külliyesi" ile kreş yaşındaki çocuklara din eğitimi vermek istiyor. Ancak bütçe bu yerleşkeyi karşılamıyor olacak ki Diyanet tarafından bir kampanya başlatıldı: Allah'a borç vermek ister misiniz?


Allah'a borç vermek ister misiniz?
    Afişte "Allah'a borç vermek ister misiniz" sorusu Bursalıları rahatsız etti. Sosyal medyada da afişe tepki gösterildi. Afişi savunanlar ise o ifadelerin Bakara 245. Ayet'te yer alan İslami çevrelerin sık sık kullandığı sözler olduğunu vurguladı.
    Ancak afişi savunanlar da afişteki o ifadelerin aslında İslami çevrelerde sık sık kullanılan ayetin yorumlanışı olduğunu aktardı. Afişte kullanılan "Allah'a borç vermek ister misiniz"ifadelerinin kaynağının da Kuran'ı Kerim'de yer alan Bakara 245. Ayet'in Diyanet mealine göre "Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O’na döndürüleceksiniz" ifadeleri olduğu vurgulandı.
    Nilüfer Müftülüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Söz konusu afiş bundan iki yıl önce 'Eğer siz Allaha güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar…’ (Teğabun Suresi 17) ayetinden alıntı yapılarak iyi niyetle hazırlanmış, fakat yanlış anlaşılmalara vesile olacağı düşüncesiyle basımı ve yayımı iptal edilmiştir. Ancak ilgili afiş bugün bazı internet sitelerinde kasıtlı olarak ve kamuoyunda algı oluşturmak ve müftülüğümüzü yıpratmak maksadıyla art niyetli kişi ya da kişilerce gündeme getirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


    TEGÂBUN Suresi Âyet -17: İn tukridûllâhe kardan hasenen yudâıfhu lekum ve yagfir lekum, vallâhu şekûrun halîm(halîmun).
    BAKARA Suresi Âyet - 245: Menzellezî yukridullâhe kardan hasenen fe yudâifehu lehû ed’âfen kesîrah (kesîraten), vallâhu yakbidu ve yebsut (yebsutu) ve ileyhi turceûn (turceûne).
    Kim Allah’a güzel bir borç verirse, o taktirde, o (verdiği) kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah, (ilâhi kanun gereği kişinin rızkını) daraltır ve genişletir. Ve O’na döndürüleceksiniz.